вул. Костюшки 131, 50-440 Вроцлав, тел.: 71 722 20 02
Співробітники центру. 

Співробітники центру

Психологи

Беата Анклевич-Судол
Моніка Хоєцька
Анна Дрешер
Анна Дудек-Rzepka
Анна Кучковська-Плюта
Матеуш Лещинський
Едита Ліпська
Магдалена Мендик-Пжибила
Агнєшка Мілчарек
Юстина Москаль
Юстина Посадзи
Вікторія Рачинська
Ева Сєратовська
Малгожата Завада
Ягода Зьобер-Пенкальська
Педагоги

Моніка Буржинська
Моніка Бужинська
Моніка Гось
Ева Гвіазда
Марія Моргович
Ельжбіта Мрожек
Ганна Павлячик
Здзеслава П’єтрус
Кристина Шмид
Марта Тенча
Олександра Улатовська
Ельжбета Вашкович
Педагоги

Барбара Ковальська
Халіна Покс
Магдалена Волошин
Директор та відділ управління

Міхал Іван – директор
Гражина Бобовська – бухгалтер
Дорота Добжінська – старший секретар
Катажина Козинська
– старший секретар
 
 


Впровадження додаткових завдань

Центру випливає з § 2 ч. 3 та 4 Розпорядження Міністерства освіти від 1 лютого 2013 р. Про основи роботи громадських психолого-педагогічних центрів, у тому числі громадських спеціалізованих центрів у 2017/2018 навчальному році – на основі проведеного вивчення потреб.Допомога для навчально-виховних закладів у 2017/2018


У поточному навчальному році наші фахівці допомагають таким навчально-виховним закладам:
Готується список – очікуємо на подачу заповнених анкет щодо потреб навчально-виховних закладів.
супровідний лист від 11 вересня 2018 року.
анкети для навчально-виховних закладів


Висновки та рішення:

Висновки

Висновок є документом, що містить рішення відповідної комісії щодо дитини. Тягне за собою конкретні юридичні та фінансові наслідки. Директор школи зобов’язаний виконувати положення висновку.
У нашому Центрі можна подати заяву щодо видачі наступних висновків:
1. Висновок щодо потреби навчання у спеціальному освітньому закладі (для дітей та молоді з обмеженими можливостями та соціальною непристосованістю, що вимагають використання спеціальної організації навчання та методів роботи:
з розумовою відсталістю легкого, помірного або глибокого ступеня,
з порушенням розвитку моторики, у тому числі з афазією,
з аутизмом, включаючи синдром Аспергера,
з кількома інвалідностями,
з соціальною непристосованістю,
які знаходяться під загрозою соціальної непристосованості.
УВАГА! Висновки та рішення щодо незрячих і слабозорих, глухих і слабочуючих дітей з Вроцлавського повіту видається Психологічно — Педагогічним консультаційним пунктом № 9 у Вроцлаві, (вул. Краківська 102).
2. Висновки щодо необхідності індивідуального навчання (якщо стан здоров’я дитини робить неможливим або значно ускладнює відвідування школи),
3. Висновки щодо необхідності освітньо-реабілітаційних заходів для дітей і молоді з розумовою відсталістю глибокого ступеня,
4. Рішення про необхідність раннього втручання (надання допомоги дітям раннього віку спрямованої на покращення їх розвитку) – з моменту виявлення інвалідності до початку навчання в школі, (див. пункт “Висновки”, оскільки це єдині рішення, які так само як висновки видаються відповідними комісіями)
5. Висновки про необхідність індивідуальної річної обов’язкової дошкільної підготовки дитини, стан здоров’я якої унеможливлює або значно ускладнює відвідування дитячого садка чи дошкільного відділу, організованого в початковій школі.
Висновки щодо потреби навчання у спеціальному освітньому закладі видаються виключно у випадку інвалідності або соціальної непристосованості. Висновок про необхідність індивідуального навчання видається з огляду на стан здоров’я учня, який унеможливлює або значно ускладнює відвідування школи — на підставі довідки від лікаря.
Довідку від лікаря можна скачати з нашого сайту. У цій довідці лікар визначає:
1) термін – не менше 30 днів, протягом якого стан здоров’я дитини унеможливлює або значно ускладнює відвідування дитячого садка або школи;
2) встановлення хвороби чи іншої причини, з огляду на яку стан здоров’я дитини унеможливлює або значно ускладнює відвідування дитячого садка або школи;
3) ступінь, в якому дитина, стан здоров’я якої унеможливлює або значно ускладнює відвідування дитячого садка, може брати участь в заняттях, протягом яких реалізується навчальний план для дошкільної освіти, які проводяться у дошкільній групі або індивідуально в окремому приміщенні в дитсадку;
4) ступінь, в якому учень, стан здоров’я якого унеможливлює або значно ускладнює відвідування школи, може брати участь в обов’язкових заняттях, які проводяться в шкільних групах або індивідуально в окремому приміщенні в школі.
Правила видачі висновків:
I. Центр видає висновки за заявою батьків (опікунів) дитини, яка розглядається на засіданні комісії, що збирається за рішенням Директора Центру. Заяву найкраще написати під час зустрічі з педагогом або психологом, який допоможе в її належному написанні. Така зустріч, під час якої як правило відбувається обстеження дитини, слід записатися за телефоном Центру: (71) 722 20 02.
II. Заявник повинен додати до заяви документацію, необхідну для її обґрунтування, зокрема, довідки спеціалістів, сертифікати і висновки за результатами психологічної, педагогічної та медичної діагностики.
III. Якщо заявник не володіє відповідною документацією або наявної документації недостатньо для видачі висновку (рішення), голова комісії Центру повідомляє заявника про необхідність доповнення документації або визначає членів комісії, які проводять відповідну діагностику. На практиці, під час телефонної розмови співробітник Центру інформує батьків щодо необхідності діагностики дитини чи комісія видасть висновок на підставі поданої документації.
IV. Заповнена заявка реєструється в канцелярії, а мати/ батько/ законний опікун дитини повідомляється про дату засідання комісії, яка видає висновок.
V. Заява про видачу рішення розглядається на засіданні комісії, рішення якої приймається більшістю голосів.
VI. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.
VII. Батько/ мати/ законний опікун дитини має право взяти участь у засіданні комісії.
VIII. Висновки видаються батькам/ законним опікунам протягом 14 днів з моменту засідання комісії.
IX. У випадку відхилення заяви щодо видачі висновку комісія видає відповідно:
висновок про відсутність потреби навчання у спеціальному освітньому закладі,
висновок про відсутність необхідність індивідуальної річної обов’язкової дошкільної підготовки дитини,
висновок про відсутність необхідності індивідуального навчання,
висновок про відсутність необхідності здійснення освітньо-реабілітаційних заходів.
X. Мати/ батько/ законний опікун дитини мають право оскаржити висновок комісії до Кураторіум освіти у Вроцлаві (Kuratora Oświaty we Wrocławiu) за посередництвом комісії, протягом 14 днів з моменту його отримання.
XI. На підставі такої скарги комісія може видати новий висновок, який також може бути оскаржений.


Рішення

Увага! Перед видачею рішення проводиться діагностика дитини, термін якої узгоджується за тел. Центру: (71) 722 20 02.
Психолого-Педагогічний Центр Вроцлавського Повіту видає наступні рішення стосовно дітей і учнів, які проживають у Вроцлавському повіті, щодо:
1. необхідності раннього втручання (надання допомоги дітям раннього віку спрямованої на покращення їх розвитку) (видається комісією),
2. прийому дитини до 7-річного віку до початкової школи,
3. відкладання початку обов’язкового навчання дитини у школі на 1 шкільний рік,
4. досягнення готовності до навчання у школі дитини 6-річного віку, яка здійснює річну обов’язкову дошкільну підготовку за межами дитячого садка або дошкільного відділу,
5. звільнення учня від вивчення другої іноземної мови (у разі ствердження глибокої дислексії),
6. навчання в терапевтичному класі,
7. адаптації освітніх вимог, що випливають з навчальної програми, до індивідуальних можливостей учнів, у яких стверджено проблеми і відхилення розвитку, внаслідок яких вони не можуть виконувати ці вимоги,
8. специфічні труднощі у навчанні (дислексія, дисграфія, дисфографія),
9. надання дозволу на індивідуальну програму або індивідуальний курс навчання,
10. прийому учня гімназії (gimnazjum) до відділення з підготовки до роботи,
11. прийому до першого класу середньої школи (szkołа ponadgimnazjalnа), кандидата з проблемами зі здоров’ям, які обмежують можливості вибору напрямку освіти,
12. дозвіл на працевлаштування підлітка з метою навчання конкретної професії;
13. відсутності протипоказань до здійснення дитиною роботи або інших прибуткових занять,
14. надання дитині психологічно-педагогічної допомоги в дитячому садку у вигляді:
• корекційно-компенсаційних занять,
• занять з логопедом,
• психотерапевтичної допомоги,
15. надання учню психологічно-педагогічної допомоги у школі чи іншому навчальному закладі у вигляді:
• дидактично-компенсаційних занять,
• занять з логопедом,
• соціотерапевтичних занять,
• психотерапевтичної допомоги,
• навчання в терапевтичному класі,
16. інші рішення за результатами діагностики (наприклад, для суду)